1. Mua hàng online

Bạn có thể đặt hàng online qua website https://sofathecity.vn/. Để lại thông tin và địa chỉ giao hàng.

2. Mua trực tiếp

Điện thoại trực tiếp vào hotline: 0934 776 887 để đặt hàng.

3. Nhắn tin

Gửi tin nhắn với cú pháp. Mua (Mã hàng bạn muốn mua. Ví dụ: Bạn muốn mua sofa bed có mã hàng DA29-1) Mã Hàng DA29-1 Địa chỉ gửi tới số 0934 776 887. Sau đó sẽ có nhân viên gọi điện xác nhận.